Tilrettelagt arbeidstilbud
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tilrettelagt-arbeidstilbud
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Assisted job opportunities
nb
 • Tilrettelagt arbeidstilbud
nn
 • Tilrettelagd arbeidstilbod
Hidden
nb
 • Brukerstyrt personlig assistanse
   nn
   • Brukarstyrt personleg assistanse

     Documentation

     Note
     nb
     • Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemmede og utviklingshemmede som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagt arbeid etter endt utdanning.
     nn
     • Kommunen kan tilby og koordinere tiltak slik at yrkeshemma og utviklingshemma som har arbeidsevne og kapasitet, skal få varig og tilrettelagd arbeid etter enda utdanning.

     Relations

     Broader