Tilrettelagt transport
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tilrettelagt-transport
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Transport services for disabled persons
nb
 • Tilrettelagt transport
nn
 • Tilrettelagd transport
Hidden
nb
 • Drosjelapper
 • Reiserett
 • TT-bruker
 • TT-kort
 • TT-ordning
 • TT-tjeneste
nn
 • Drosjelappar
 • Reiserett
 • TT-brukar
 • TT-kort
 • TT-ordning
 • TT-tjeneste

Documentation

Note
nb
 • En tjeneste rettet mot funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gi anledning til å ta del i aktiviteter i nærmiljøet. TT-ordninga skal bare benyttes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekket av folketrygden.
nn
 • Ei teneste retta mot funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport. Skal gje høve til å ta del i aktivitetar i nærmiljøet. TT-ordninga skal berre nyttast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som vert dekka av folketrygda.

Relations

Broader