Tjenester og krav til arbeidsgiver
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tjenester-og-krav-til-arbeidsgiver
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Services and obligations for employers
nb
  • Tjenester og krav til arbeidsgiver
nn
  • Tenester og krav til arbeidsgivar

Documentation

Note
nb
  • Informasjon, veiledning og hjelpemidler for å imøtekomme offentlige krav til arbeidsgivere.
nn
  • Informasjon, rettleiing og hjelpemiddel for å innfri offentlege krav til arbeidsgjevarar.

Relations

Broader