Tjenester og krav til enkeltbransjer
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tjenester-og-krav-til-enkeltbransjer
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Services and obligations for specific industries
nb
  • Tjenester og krav til enkeltbransjer
nn
  • Tenester og krav til enkeltbransjar

Documentation

Note
nb
  • Informasjon, veiledning og hjelpemidler for å imøtekomme spesifikke krav innenfor enkeltbransjer.
nn
  • Informasjon, rettleiing og hjelpemiddel for å innfri spesifikke krav innanfor enkeltbransjar.

Relations

Broader