Tolketjeneste
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tolketjeneste
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Interpreter services
nb
 • Tolketjeneste
nn
 • Tolketeneste
Hidden
nb
 • Omsetjing
 • Oversetting
 • Tegnspråktolk
 • Tolking
 • Translatør
nn
 • Omsetjing
 • Omsetting
 • Tegnspråktolk
 • Tolking
 • Translatør

Documentation

Note
nb
 • Tjenester som gjengir en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. Gjengivelsen kan være muntlig, skriftlig eller på tegnspråk, og (oftest) på annet språk.
nn
 • Tenester som gjev att ein persons tale for andre lyttarar på det tidspunktet ytringa blir gjort. Attgjevinga kan vera muntleg, skriftleg eller på tegnspråk, og (oftast) på eit anna språk.

Relations

Related
Broader