Toll
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/toll
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Customs
nb
 • Toll
nn
 • Toll
Hidden
nb
 • Fortolling
 • Grensepasseringsattest
 • Tolldeklarasjon
 • Tollerklæring
 • Tollkreditt
 • Tollkvote
 • Tollsats
 • Tolltariff
 • Tollverdierklæring
 • Varefortegnelse
nn
 • Fortolling
 • Grensepasseringsattest
 • Tolldeklarasjon
 • Tollerklæring
 • Tollkreditt
 • Tollkvote
 • Tollsats
 • Tolltariff
 • Tollverdierklæring
 • Vareoversikt

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Skatt på vareflaumen over ei grense. Ein skil mellom innførselstoll (skatt på importerte varer) og utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utanlandske varer).

Relations

Broader