Tomtefeste
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tomtefeste
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Ground lease
nb
 • Tomtefeste
nn
 • Tomtefeste
Hidden
nb
 • Bygsel
 • Festeavgift
 • Festetomt
nn
 • Bygsel
 • Festeavgift
 • Festetomt

Documentation

Note
nb
 • Leie av grunn til hus som festeren (den som leier) har på tomta.
nn
 • Leige av grunn til hus som festaren (den som leiger) har på tomta.

Relations

Broader