Trafikksikkerhet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/trafikksikkerhet
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Traffic safety
nb
 • Trafikksikkerhet
nn
 • Trafikksikkerheit
Hidden
nb
 • Skoleveg
 • Skolevei
 • Trafikksikkerheitsplan
 • Trafikksikkerhetsplan
 • Trafikkulykker
 • Trygg trafikk
 • Vegtrafikkulykke
 • Veitrafikkulykke
nn
 • Skuleveg
 • Skuleveg
 • Trafikksikkerheitsplan
 • Trafikktryggleiksplan
 • Trafikkulukker
 • Trygg trafikk
 • Vegtrafikkulukke
 • Vegtrafikkulukke

Documentation

Note
nb
 • Sikkerhet for de som ferdest i trafikken.
nn
 • Sikkerheit for dei som ferdast i trafikken.

Relations

Broader