Trygde- og servicebolig
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/trygde-og-servicebolig
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Welfare housing
nb
 • Trygde- og servicebolig
nn
 • Trygde- og servicebustad
Hidden
nb
 • Tilrettelagt bolig
 • Trygdebolig
  nn
  • Tilrettelagt bustad
  • Trygdebustad

   Documentation

   Note
   nb
   • **
   nn
   • Bustad for trygda som sjølv ikkje kan ivareta sine interesser på bustadsmarknaden. Medrekna bustader med særskild tilpasning og med hjelpeverntiltak for dei som treng det pga. alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Tildelinga er ikkje lovheimla. Kommunen behandlar søknaden etter ei totalvurdering av situasjonen til søkjaren.

   Relations

   Broader