Trygghet i hjemmet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/trygghet-i-hjemmet
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Safety at home
nb
 • Trygghet i hjemmet
nn
 • Tryggleik i heimen
Hidden
nb
 • Digital kalender
 • Digital varsling
 • Døralarm
 • Døralarm
 • E-lås
 • Elektronisk dørlås
 • Elektronisk medisindispenser
 • Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling
 • GPS
 • Komfyrvakt
 • Lokaliseringstjenester
 • Responstjenester
 • Sensorer for egenmåling
 • Talehjelpemiddel
nn
 • Digital kalender
 • Digital varsling
 • Døralarm
 • Døralarm
 • E-lås
 • Elektronisk dørlås
 • Elektronisk medisindispenser
 • Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling
 • GPS
 • Komfyrvakt
 • Lokaliseringstenester
 • Responstenester
 • Sensorer for egenmåling
 • Talehjelpemiddel

Documentation

Note
nb
 • Omfatter tjenester og tekniske løsninger som gir hjemmeboende syke og eldre mer selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort.
nn
 • Omfattar tenester og tekniske løysingar som gir heimebuande sjuke og eldre meir sjølvstende, medavgjerd, livskvalitet og komfort.

Relations

Related
Broader