Tvangsekteskap
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tvangsekteskap
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Forced marriage
nb
  • Tvangsekteskap
nn
  • Tvangsekteskap

Documentation

Note
nb
  • Benevnelse for et arrangert ekteskap som blir gjennomført til tross for at minst én av partene er motvillig
nn
  • Nemning på eit arrangert ekteskap som vert gjennomført trass i at minst ein av partane er motvillig.

Relations

Broader