Utenlandsk bedrift
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/utenlandsk-bedrift
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Foreign businesses in Norway
nb
  • Utenlandsk bedrift
nn
  • Utenlandsk bedrift

Documentation

Note
nb
  • En standard er en felles definisjon og beskrivelse på hvordan noe skal lages eller gjøres. Standarder gir detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, lover og forskrifter og finnes for de fleste bransjer.
nn
  • Ein standard er ein felles definisjon og omtale på korleis noko skal lagast eller gjerast. Standard gir detaljerte omtalar til EU-direktiv, lover og forskrifter og finst for dei fleste bransjar.

Relations

Broader