Vassdrag
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/vassdrag
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Waterways
nb
 • Vassdrag
nn
 • Vassdrag
Hidden
nb
 • Eutrofiering
 • Fallrettigheter
 • Kalking
 • Overgjødsling
 • Vassdragsforvaltning
nn
 • Eutrofiering
 • Fallrettar
 • Kalking
 • Overgjødsling
 • Vassdragsforvaltning

Documentation

Note
nb
 • Kommunens arbeid med forvaltning av vassdrag og informasjon til grunneiere.
nn
 • Kommunen sitt arbeid med forvalting av vassdrag og informasjon til grunneigarar.

Relations

Broader