Vegnett
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/vegnett
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Rod network
nb
 • Vegnett
nn
 • Vegnett
Hidden
nb
 • Aksellastrestriksjoner
 • Fortau
 • Gangveier
 • Sykkelnettverk
 • Sykkelstier
 • Sykkeveger
nn
 • Aksellastrestriksjoner
 • Fortau
 • Gangvegar
 • Gatelys
 • Gatelys
 • Sykkelnettverk
 • Sykkelstiar
 • Sykkelvegar

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • **

Relations

Broader