Vegvedlikehold
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/vegvedlikehold
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Road maintenance
nb
 • Vegvedlikehold
nn
 • Vegvedlikehald
Hidden
nb
 • Asfaltering
 • Asfaltlapping
 • Feiebil
 • Grusing
 • Kantklipping
 • Kosting
 • Veivedlikehold
nn
 • Asfaltering
 • Asfaltlapping
 • Feiebil
 • Grusing
 • Kantklipping
 • Kosting
 • Vegvedlikehald

Documentation

Note
nb
 • Vedlikehold av kommunale veier, trafikksikkerhet langs vei, asfaltering og grusing, holdeplasser og leskur.
nn
 • Vedlikehald av kommunale veg, trafikktryggleik langs veg, asfaltering og grusing, haldeplassar og leskur.

Relations

Related
Broader