Videregående skole for voksne
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/videregaende-skole-for-voksne
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Upper secondary education for adults
nb
  • Videregående skole for voksne
nn
  • Vidaregåande skole for vaksne

Documentation

Note
nb
  • Voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring har rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen er gratis og tilpasset den enkeltes behov.
nn
  • Vaksne som ikkje har fått grunnskuleopplæring har rett til grunnskuleopplæring. Opplæringa er gratis og tilpassa kvar enkelt.

Relations

Broader