Vielse
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/vielse
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Marriage
nb
 • Vielse
nn
 • Vigsel
Hidden
nb
 • Borgerlig vielse
 • Borgerlig vielse
 • Bryllup
 • Ektepakt
 • Ekteskap
 • Ekteskapsinngåelse
 • Ekteskapssvilkår
 • Folkeregister
 • Giftemål
 • Kirkelig vielse
 • Partnerskap
 • Partnerskapsinngåelse
 • Partnerskapsregistrering
 • Særeie
 • Vigsel
 • Vigsle
nn
 • Borgarleg vielse
 • Borgarleg vigsel
 • Bryllaup
 • Ektepakt
 • Ekteskap
 • Ekteskapsinngåing
 • Ekteskapssvilkår
 • Folkeregister
 • Giftarmål
 • Giftemål
 • Kyrkjeleg vigsel
 • Partnarskap
 • Partnarskapsregistrering
 • Partnerskapsinngåing
 • Særeige
 • Vigsle

Documentation

Note
nb
 • Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at man blir viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Kirkelig vielse gjennomføres av Den norske kirke eller et annet trossamfunn
nn
 • Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at ein blir vigt av ordførar, varaordførar eller ein annan tilsett eller folkevalt. Kyrkeleg vielse vert gjennomført av Den norske kyrkja eller eit anna trusamfunn

Relations

Related
Broader