Viltforvaltning
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/viltforvaltning
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Wildlife management
nb
 • Viltforvaltning
nn
 • Viltforvaltning
Hidden
nb
 • Elg
 • Fallvilt
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Rovvilt
 • Rådyr
 • Skadd vilt
 • Skadet vilt
 • Småvilt
 • Storvilt
 • Viltfond
 • Viltnemnd
 • Viltpåkjørsel
nn
 • Elg
 • Fallvilt
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Rovvilt
 • Rådyr
 • Skada vilt
 • Skadd vilt
 • Småvilt
 • Storvilt
 • Viltfond
 • Viltnemnd
 • Viltpåkøyrsel

Documentation

Note
nb
 • Arbeidet med å bevare, øke, høste eller avgrense viltbestander. I de fleste tilfeller blir arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.
nn
 • Arbeidet med å bevare, auke, hauste eller avgrense viltbestandar. I dei fleste tilfella vert arbeidet utøvd av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak.

Relations

Broader