Ytelser ved sykdom i familien
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/ytelser-ved-sykdom-i-familien
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Benefits for familiy illness
nb
 • Ytelser ved sykdom i familien
nn
 • Ytingar ved sjukdom i familien
Hidden
nb
 • Omsorgspenger
 • Opplæringspenger
 • Pleiepenger
nn
 • Omsorgspengar
 • Opplæringspengar
 • Pleiepengar

Documentation

Note
nb
 • Bidra til å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nærstående i livets sluttfase, som omfatter pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger.
nn
 • Bidra til å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med sjukdom til barn eller barnepassar, barn som har funksjonshemning og pleie av nærståande i livet sin sluttfase, som omfattar pleiepengar, omsorgspengar, opplæringspengar.

Relations

Related
Broader