Arbeidsmarkedstiltak
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsmarkedstiltak
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Labour market activities
nb
 • Arbeidsmarkedstiltak
nn
 • Arbeidsmarknadstiltak
Hidden
nb
 • AMO
 • Arbeidspraksis
 • Lønnstilskudd
 • Praksisplass
 • Tiltaksarrangør
nn
 • AMO
 • Arbeidspraksis
 • Lønnstilskot
 • Praksisplass
 • Tiltaksarrangør

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Tiltak som skal bidra til å styrkje kompetanse og arbeidsevna til deltakarane, gje deltakarane betre føresetnader for å få ordinært arbeid, førebyggje og dempe skadeverknadene av arbeidsløyse m.m.. Til dette høyrer Arbeidsmarked-kurs, arbeidspraksis i ordinære eller skjerma verksemder, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift m.m. Arbeids- og velferdsetaten er ansvarleg for tiltaka, og Nav fylke skal godkjenna dei.

Relations

Related
Broader