Stønad ved arbeidsmarkedstiltak
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/stonad-ved-arbeidsmarkedstiltak
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Job creation grant
nb
 • Stønad ved arbeidsmarkedstiltak
nn
 • Stønad ved arbeidsmarknadstiltak
Hidden
nb
 • Borteboertillegg
 • Flyttetilskudd
 • Individstønad
 • Reisetilskudd
 • Tilskudd til flytting
 • Tilsynstillegg
nn
 • Bortebuartillegg
 • Flyttetilskot
 • Individstønad
 • Reisetilskot
 • Tilskot til flytting
 • Tilsynstillegg

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Økonomisk yting ved deltaking i arbeidsmarknadstiltak. Basisyting og barnetillegg skal dekkje utgifter til livsopphald og vert gitt for dei dagane ein deltek i tiltaket.

Relations

Related
Broader