Arbeidstvist
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidstvist
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Labour dispute
nb
 • Arbeidstvist
nn
 • Arbeidstvist
Hidden
nb
 • Arbeidskonflikt
 • Arbeidstagerorganisasjon
 • Arbeidstakerorganisasjon
 • Fagforening
 • Interessetvist
 • Lockout
 • Streik
 • Tjenestetvist
nn
 • Arbeidskonflikt
 • Arbeidstakarorganisasjon
 • Arbeidstakarorganisasjon
 • Fagforeining
 • Interessetvist
 • Lockout
 • Streik
 • Tenestetvist

Documentation

Note
nb
 • Arbeidstvist er en spesifikk type konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Arbeidstvisten kan oppstå som følge av uenighet om for eksempel lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø osv. I Norge oppstår arbeidstvister som regel i forbindelse med krav fra ansatte om opprettelse av tariffavtale og/eller ved reforhandling av eksisterende tariffavtale
nn
 • Arbeidstvist er ein spesifikk type konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Arbeidstvisten kan oppstå som følgje av uenighet om for eksempel lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø osv. I Norge oppstår arbeidstvister som regel i forbindelse med krav fra ansatte om oppretting av tariffavtale og/eller ved reforhandling av eksisterande tariffavtale

Relations

Related
Broader