Mekling
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/mekling
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Mediation
nb
 • Mekling
nn
 • Mekling
Hidden
nb
 • Konfliktråd
 • Megling
 • Rettsmegling
 • Rettsmekling
  nn
  • Konfliktråd
  • Mekling
  • Rettsmekling
  • Rettsmekling

   Documentation

   Note
   nb
   • Mekling er et møte mellom to eller flere personer i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer med en uavhengig mekler oppnevnt av kommunen. Dette gjelder mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling.
   nn
   • Mekling er eit møte mellom to eller fleire personar i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer med ein uavhengig meklar oppnemnd av kommunen. Dette gjeld mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling.

   Relations

   Related
   Broader