Bålbrenning
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/balbrenning
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Bonfires
nb
 • Bålbrenning
nn
 • Bålbrenning
Hidden
nb
 • Bråtebrann
 • Bråtebrenning
 • Bålplass
 • Grillplass
 • Sankthansbål
 • St. Hansbål
nn
 • Bråtebrann
 • Bråtebrenning
 • Bålplass
 • Grillplass
 • Jonsokbål
 • St. Hansbål

Documentation

Note
nb
 • Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.
nn
 • Utandørs brenning eller brenning av avfall i småomnar. Kommunen fastset lokale reglar.

Relations

Related
Broader