Friområde
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/friomrade
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Public outdoor areas
nb
 • Friområde
nn
 • Friområde
Hidden
nb
 • Friluftsområde
 • Gapahuk
 • Marka
 • Markaområde
 • Park
 • Parkanlegg
 • Telting
 • Teltplass
 • Turområde
 • Turveg
nn
 • Friluftsområde
 • Gapahuk
 • Marka
 • Markaområde
 • Park
 • Parkanlegg
 • Telting
 • Teltplass
 • Turområde

Documentation

Note
nb
 • Et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
nn
 • Eit geografisk avgrensa areal som er regulert av kommunen til friluftsliv. Regulering til friområde blir gjerne brukt for å sikre publikumet tilgang til attraktive areal nær tettbygd område. Det gjeld spesielt område som eignar seg for badeliv, sportsfiske, leik og turgåing og på ski.

Relations

Related
Broader