Brukermedvirkning i skolen
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/brukermedvirkning-i-skolen
Scheme

Labels

Preferred
en
  • User involvement in school
nb
  • Brukermedvirkning i skolen
nn
  • Brukarmedverknad i skulen

Documentation

Note
nb
  • Brukermedvirkning omfatter hjem-skolesamarbeid og elevmedvirkning. Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.
nn
  • Brukarmedverknad omfattar heim-skulesamarbeid og elevmedverknad. Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.

Relations

Broader