Videregående skole
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/tema/videregaende-skole
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Upper secondary school
nb
 • Videregående skole
nn
 • Vidaregåande skule
Hidden
nb
 • Elevråd
 • Skolemiljøutvalg
 • Skoleutvalg
nn
 • Elevråd
 • Skulemiljøutval
 • Skuleutval

Documentation

Note
nb
 • Vidaregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
nn
 • Vidaregåande skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregåande opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.

Relations

Broader
Narrower