Eksamen
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/eksamen
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Exam
nb
  • Eksamen
nn
  • Eksamen

Documentation

Note
nb
  • Eksamen kan være sentralt gitt fra Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk. Fravær fra eksamen krever dokumentert gyldig fravær. Alle kan klage på sin eksamenskarakter.
nn
  • Eksamen kan vere sentralt gitt frå Utdanningsdirektoratet eller lokalt gitt, og kan vere skriftleg, munnleg eller praktisk. Fråvær frå eksamen krev dokumentert gyldig fråvær. Alle kan klage på eksamenskarakteren sin.

Relations

Broader