Farlig avfall
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/farlig-avfall
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Hazardous waste
nb
 • Farlig avfall
nn
 • Farleg avfall
Hidden
nb
 • Deponi
 • EE-avfall
 • Elektrisk avfall
 • Elektronisk avfall
 • Giftig avfall
 • Miljøstasjon
 • Miljøvern
 • Spesialavfall
 • Spillolje
nn
 • Deponi
 • EE-avfall
 • Elektrisk avfall
 • Elektronisk avfall
 • Giftig avfall
 • Miljøstasjon
 • Miljøvern
 • Spesialavfall
 • Spillolje

Documentation

Note
nb
 • Farlig avfall leveres til kommunale mottaksordninger.
nn
 • Farleg avfall leverast til kommunale mottaksordningar.

Relations

Related
Broader