Renovasjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/renovasjon
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Waste collection
nb
 • Renovasjon
nn
 • Renovasjon
Hidden
nb
 • Avfall
 • Avfallsbeholder
 • Avfallsplan
 • Boss
 • Gjenvinning
 • Kildesortering
 • Miljøsanering
 • Resirkulering
 • Returordning
 • Retursystem
 • Søppeltømming
nn
 • Attvinning
 • Avfall
 • Avfallsbehaldar
 • Avfallsplan
 • Boss
 • Bostømming
 • Kjeldesortering
 • Miljøsanering
 • Resirkulering
 • Returordning
 • Retursystem

Documentation

Note
nb
 • Kommunene sørger for innsamling av husholdningsavfall, mottak for farlig avfall og returordninger for bestemte typer avfall.
nn
 • Kommunane sørgjer for innsamling av hushaldsavfall, mottak for farleg avfall og returordningar for bestemde typar avfall.

Relations

Related
Broader