Foreldrepermisjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/foreldrepermisjon
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Parental leave
nb
 • Foreldrepermisjon
nn
 • Foreldrepermisjon
Hidden
nb
 • Adopsjonspermisjon
 • Barselpermisjon
 • Fedrekvote
 • Fødselspermisjon
 • Pappapermisjon
 • Svangerskapspermisjon
 • Tidskonto
nn
 • Adopsjonspermisjon
 • Barselpermisjon
 • Fedrekvote
 • Fødselspermisjon
 • Pappapermisjon
 • Svangerskapspermisjon
 • Tidskonto

Documentation

Note
nb
 • Permisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon, dersom vilkårene for opptening er oppfylte.
nn
 • Permisjon frå arbeid for mor og far i samband med fødsel og adopsjon, dersom vilkåra for opptening er oppfylte.

Relations

Related
Broader