Omsorgspermisjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgspermisjon
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Personal care leave
nb
  • Omsorgspermisjon
nn
  • Omsorgspermisjon

Documentation

Note
nb
  • Permisjonsretter for arbeidstakere i forbindelse med barns og barnepassers sykdom, og fedres rett til to uker fri i forbindelse med fødselen. Tilsvarende gjelder adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med at de overtar omsorgen for barnet.
nn
  • Permisjonsrettar for arbeidstakarar i forbindelse med sjukdom til barn og barnepassar, og fedres rett til to veker fri i samband med fødselen. Tilsvarande gjeld adoptivforeldre og fosterforeldre i samband med at dei overtek omsorgen for barnet.

Relations

Related
Broader