Forhåndskonferanse
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/forhandskonferanse
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Construction application
nb
  • Forhåndskonferanse
nn
  • Førehandskonferanse

Documentation

Note
nb
  • Forhåndskonferanse er en ordning der tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.
nn
  • Førehandskonferanse er ei ordning der tiltakshavar (byggherre) og kommunen kan møtast for å avklare førutsetningar for byggetiltaket og rammene for den vidare saksbehandlingen.

Relations

Related
Broader