Reguleringsplan
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/reguleringsplan
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Local area development plan
nb
 • Reguleringsplan
nn
 • Reguleringsplan
Hidden
nb
 • Arealbruksendring
 • Arealplanlegging
 • Ekspropriasjon
 • Offentlig reguleringsplan
 • Privat reguleringsplan
 • Reguleringsbestemmelse
 • Reguleringsforskrift
nn
 • Arealbruksendring
 • Arealplanlegging
 • Offentleg reguleringsplan
 • Oreigning
 • Privat reguleringsplan
 • Reguleringsforskrift
 • Reguleringsføresegn

Documentation

Note
nb
 • En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.
nn
 • Ein reguleringsplan er ein politisk vedteken plan over eit avgrensa område. Reguleringsplanen fastset korleis området kan brukast og kva som kan byggjast der. Planen omfattar eit kart med reguleringsbestemmelsar.

Relations

Related
Broader