Fravær
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/fraver
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Absence
nb
  • Fravær
nn
  • Fråvær

Documentation

Note
nb
  • Videregående skoler har regler for hvor mye fravær en elev kan ha uten å miste grunnlaget for karakter. Fraværsreglene er nasjonale, men hver skole kan selv vurdere enkelttilfeller slik at ikke all fravær telles som fravær. I tillegg finnes det gyldige grunner til fravær som visse rettigheter i opplæringsloven, helse, politisk arbeid, religionsutøvelse eller annet. Gyldige grunner til fravær må dokumenteres.
nn
  • Vidaregående skular har reglar for kor mykje fråvær ein elev kan ha utan å miste grunnlaget for karakter. Fråværsreglane er nasjonale, men kvar skule kan sjølv vurdere enkelttilfelle slik at ikkje alt fråvær blir tald som fråvær. I tillegg finst dei gyldige grunnane til fråvær som visse rettar i opplæringslova, helse, politisk arbeid, religionsutøving eller anna. Gyldige grunnar til fråvær må dokumenterast.

Relations

Broader