Karakterer og evaluering
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/karakterer-og-evaluering
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Marking and evaluation
nb
  • Karakterer og evaluering
nn
  • Karakterar og evaluering

Documentation

Note
nb
  • Karakterer gis i orden og oppførsel, muntlig og skriftlig eksamen og som standpunktkarakter. Det er mulig å klage på alle karakterer. Evaluering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og andre evalueringer av eleven.
nn
  • Eleven får karakterar i orden og oppførsle, munnleg og skriftleg eksamen og standpunktkarakter. Det er mogeleg å klage på alle karakterar. Evaluering omfattar undervegsvurdering, sluttvurdering og andre evalueringar av eleven.

Relations

Broader