Kulturminner
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/kulturminner
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Cultural heritage
nb
 • Kulturminner
nn
 • Kulturminne
Hidden
nb
 • Bautasteiner
 • Dyregraver
 • Gravhauger
 • Kulturminnevern
 • Offerplasser
nn
 • Bautasteinar
 • Dyregraver
 • Gravhaugar
 • Kulturminnevern
 • Offerplassar

Documentation

Note
nb
 • Kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. Fylkeskommunen eller sametinget gir tillatelser til tiltak på eiendommer med kulturminner.
nn
 • Kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere seg på land eller under vatn. Fylkeskommunen eller sametinget gir løyve til tiltak på eigedomar med kulturminne.

Relations

Related
Broader