Naturvern
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/naturvern
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Nature conservation
nb
 • Naturvern
nn
 • Naturvern
Hidden
nb
 • Artsvern
 • Biologisk mangfold
 • Fredning
 • Landkapsvernområde
 • Marine verneområder
 • Miljøinformasjon
 • Miljøvern
 • Myrvern
 • Nasjonalpark
 • Naturreservat
 • Restriksjonssone
 • Spesialområde bevaring
 • Trua arter
 • Truede arter
 • Verneområde
 • Verneverdig
 • Våtmarksvern
nn
 • Artsvern
 • Biologisk mangfald
 • Freding
 • Landkapsvernområde
 • Marine verneområde
 • Miljøinformasjon
 • Miljøvern
 • Myrvern
 • Nasjonalpark
 • Naturreservat
 • Restriksjonssone
 • Spesialområde bevaring
 • Trua artar
 • Trua artar
 • Verneområde
 • Verneverdig
 • Våtmarksvern

Documentation

Note
nb
 • Tiltak som gjøres for å bevare naturområder, kulturlandskap og naturtyper.
nn
 • Tiltak som blir gjort for å bevare naturområde, kulturlandskap og naturtypar.

Relations

Related
Broader