Landbrukseiendom
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/landbrukseiendom
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Agricultural property
nb
 • Landbrukseiendom
nn
 • Landbrukseigedom
Hidden
nb
 • Bo- og driveplikt
 • Driveplikt
 • Jordskifte
 • Konsesjonsfridom
 • Konsesjonsfrihet
 • Odel
nn
 • Bu- og driveplikt
 • Driveplikt
 • Jordskifte
 • Konsesjonsfridom
 • Konsesjonsfriheit
 • Odel

Documentation

Note
nb
 • Kommunen er myndighet for søknader om fritak fra driveplikt og boplikt, søknad om konsesjon, tillatelser til tiltak eller deling av eiendommen.
nn
 • Kommunen er styresmakt for søknader om fritak frå driveplikt og buplikt, søknad om konsesjon, løyve til tiltak eller deling av eigedomen.

Relations

Related
Broader