Permisjon og fritak
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/permisjon-og-fritak
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Leave of absence and exemptions
nb
  • Permisjon og fritak
nn
  • Permisjon og fritak

Documentation

Note
nb
  • Permisjon er å gi eleven fri for en periode etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år. Fritak fra undervisning eller vurdering i enkelte fag kan gis etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år.
nn
  • Permisjon er å gi eleven fri for ein periode etter søknad frå føresette eller elever over 18 år. Skulen kan gje fritak frå undervising eller vurdering i einskilde fag etter søknad frå føresette eller elever over 18 år.

Relations

Broader