Samlivsbrudd
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/samlivsbrudd
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Relationship break-up
nb
 • Samlivsbrudd
nn
 • Samlivsbrot
Hidden
nb
 • Delt foreldreansvar
 • Mekling for foreldre
 • Samværsrett
 • Separasjon
 • Skilsmisse
nn
 • Delt foreldreansvar
 • Mekling for foreldre
 • Samværsrett
 • Separasjon
 • Skilsmisse

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Søknad om separasjon skal sendast til Fylkesmannen. Etter eitt år med separasjon kan ein søkja om skilsmisse. Ektefeller som flytter frå kvarandre utan å vere separerte, kan søkje om skilsmisse to år etter samlivsbrotet. Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må dei møte til mekling før dei kan separerast eller skiljast.

Relations

Related
Broader