Skolemiljø
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/skolemiljo
Scheme

Labels

Preferred
en
  • School environment
nb
  • Skolemiljø
nn
  • Skulemiljø

Documentation

Note
nb
  • Skolen har ansvar for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Ansvaret omfatter det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjelder også det psykososiale miljøet og problemer som mobbing, trakassering eller diskriminering.
nn
  • Skulen har ansvar for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. Ansvaret omfattar det fysiske miljøet, som bygning, uteareal og luftkvalitet. Det gjeld også det psykososiale miljøet og problema som mobbing, trakassering eller diskriminering.

Relations

Broader