Sykefravær
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sykefravar
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Sick leave
nb
 • Sykefravær
nn
 • Sjukefråvær
Hidden
nb
 • Egenmelding
 • Sykemelding
 • Sykmelding
nn
 • Eigenmelding
 • Sjukemelding
 • Sjukmelding

Documentation

Note
nb
 • Sykefravær er fravær fra lønnet arbeid på grunn av sykdom.
nn
 • Sjukefråvær er fråver frå lønna arbeid på grunn av sjukdom. .

Relations

Related
Broader