Sykepenger
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/sykepenger
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Sickness benefit
nb
  • Sykepenger
nn
  • Sjukepengar

Documentation

Note
nb
  • Gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.
nn
  • Gjev kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive folketrygd-medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sjukdom eller skade.

Relations

Related
Broader