Turløyper
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/turloyper
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Trails
nb
 • Turløyper
nn
 • Turløyper
Hidden
nb
 • Natursti
 • Sykkelløyper
 • Sykkelstier
 • Turkart
 • Turløype
 • Turområde
 • Tursti
 • Turveg
 • Turvei
 • Turveikart
nn
 • Natursti
 • Sykkelløyper
 • Sykkelstiar
 • Turkart
 • Turløype
 • Turområde
 • Tursti
 • Turveg
 • Turvegkart

Documentation

Note
nb
 • En opparbeidet trasé for ferdsel til fots eller med sykkel, tilgjengelig for alle og vedlikeholdt av kommunen eller en privat organisasjon.
nn
 • Ein opparbeidde trasé for ferdsel til fots eller med sykkel, open for alle og halden ved like av kommunen eller ein privat organisasjon.

Relations

Related
Broader