Videregående opplæring
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/videregaende-opplaring
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Upper secondary education
nb
  • Videregående opplæring
nn
  • Vidaregåande opplæring

Documentation

Note
nb
  • Videregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.
nn
  • Vidaregående skule omfattar kompetansegjevande opplæring mellom grunnskulen og høgare utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfesta rett til tre års vidaregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfesta plikt til å følgje opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikkje er under opplæring eller i arbeid.

Relations

Broader