Tilskudd til kultur, idrett og fritid
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/tema/tilskudd-til-kultur-idrett-og-fritid
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Funding for culture, sport and recreation
nb
  • Tilskudd til kultur, idrett og fritid
nn
  • Tilskot til kultur, idrett og fritid

Documentation

Note
nb
  • Tilskudd og støtteordningar knytt til kultur, idrett og fritid.
nn
  • Tilskot og støtteordningar knytt til kultur, idrett og fritid.

Relations

Broader
Narrower