Tilskudd til friluftsliv
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/tilskudd-til-friluftsliv
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Funding for the outdoors
nb
  • Tilskudd til friluftsliv
nn
  • Tilskot til friluftsliv

Documentation

Note
nb
  • Tilskudd til tiltak som fremmer bruk av natur og friluftsområder.
nn
  • Tilskot til tiltak som fremjar bruk av natur og friluftsområde.

Relations

Related
Broader