Byggesak
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/byggesak
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Construction application
nb
 • Byggesak
nn
 • Byggjesak
Hidden
nb
 • Ansvarsrett
 • Arealbruksendring
 • Beliggenhetskontroll
 • Boligbygging
 • Bruksendring
 • Byggeforskrifter
 • Byggeløyve
 • Byggemelding
 • Byggesøknad
 • Byggetillatelse
 • Byggetiltak
 • Byggforskrifter
 • Bygging
 • Byggsak
 • Ferdigattest
 • Forhåndskonferanse
 • Grunnundersøkelse
 • Husbygging
 • Husutstikking
 • Hyttebygging
 • Nabovarsel
 • Selvbygger
nn
 • Ansvarsrett
 • Arealbruksendring
 • Beliggenhetskontroll
 • Bruksendring
 • Bustadbygging
 • Byggeløyve
 • Bygging
 • Byggjeforskrifter
 • Byggjeforskrifter
 • Byggjeløyve
 • Byggjemelding
 • Byggjesøknad
 • Byggjetiltak
 • Byggsak
 • Ferdigattest
 • Førehandskonferanse
 • Grunnundersøking
 • Husbygging
 • Husutstikking
 • Hyttebygging
 • Nabovarsel
 • Sjølvbyggjar

Documentation

Note
nb
 • Søknader, tillatelser og dokumenter i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg, for eksempel byggemelding, ferdigattest, osv.
nn
 • Løyve og dokument i samband med oppføring eller endring av eit bygg, som t.d. byggjemelding, byggjeløyve, nabovarsel m.m.

Relations

Related
Broader