Private reguleringsplaner
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/private-reguleringsplaner
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Private development plans
nb
 • Private reguleringsplaner
nn
 • Private reguleringsplanar
Hidden
nb
 • Arealbruksendring
 • Arealplanlegging
 • Ekspropriasjon
 • Offentlig reguleringsplan
 • Privat reguleringsplan
 • Reguleringsbestemmelse
 • Reguleringsforskrift
nn
 • Arealbruksendring
 • Arealplanlegging
 • Offentleg reguleringsplan
 • Oreigning
 • Privat reguleringsplan
 • Reguleringsforskrift
 • Reguleringsføresegn

Documentation

Note
nb
 • En reguleringsplan viser hvilke områder det kan bygges på. Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til detaljregulering for de områdene som ikke er regulert.
nn
 • Ein reguleringsplan syner kva område det kan byggjast på. Private tiltakshavarar, organisasjonar og andre myndigheter kan fremja forslag til detaljregulering for dei områda som ikkje er regulerte.

Relations

Related
Broader